Основи управління якістю (2002)

Передмова

В умовах сучасних торговельних відносин на міжнародному та європейському ринках вкрай актуально для України навчання фахівців в галузі управління та фінансів управління якістю. При цьому дуже важливо враховувати прагнення України стати повноправним членом Європейського Союзу, який прийняв директиви, що містять обов'язкові для європейського ринку вимоги до безпеки і якості продукції. Умовою виконання частини директив є сертифікована система якості підприємства-виробника. Система якості - інтегрований механізм управління, призначений для реалізації цілей у сфері якості і орієнтований як на мінімізацію всіх видів втрат, так і на узгоджене функціонування всіх елементів. Побудова системи якості регламентується вимогами міжнародних стандартів, прийнятих більшістю країн як національні. Як правило, наявність сертифікованої системи якості стає обов'язковою умовою при укладанні контрактів визнаних у світі товаровиробників зі своїми субпідрядниками. У багатьох видах економічної діяльності така умова є вихідним для надання уповноваженим органом ліцензій на виконання робіт (надання послуг). Наявність сертифікованої системи якості - важливий доказ високого рівня характеристик продукції при складанні декларації постачальника про відповідність. Економічні переваги підприємств, що мають сертифіковану систему якості, перед підприємствами, у яких такої немає, підтверджуються спеціальними дослідженнями. Так, за оцінками фахівців, провідні західні

фірми з високим вихідним рівнем організації виробництва змогли збільшити прибуток на 10-20% в результаті побудови і сертифікації системи якості. В даний час інструментами забезпечення якості є:

24 міжнародних стандарту управління та забезпечення якості (включаючи стандарти з екологічного менеджменту);

міжнародна система сертифікації систем якості;

міжнародний реєстр сертифікованих аудиторів систем якості (IRCA);

• те ж на регіональних і національних рівнях. Одним з основних напрямів як у сфері виробництва,

так і у сфері обслуговування є якість, а не обсяг випуску продукції або надання послуг. Дослідження однозначно показують, що визначальною умовою довгострокового завоювання ринків збуту, не кажучи вже про доходи від продажу, акціонерному капіталі і капіталовкладеннях, є більш висока відносна якість з урахуванням запитів споживачів, а не більш низькі ціни. Високоякісна продукція приносить приблизно на 40% більше прибутку на інвестований капітал, ніж низькоякісна.

Іншим основним напрямком є управління поліпшенням якості, тобто управління розвитком підприємства щодо задоволення потреб споживачів, співробітників і суспільства ( "загальне управління якістю", TQM). Можна констатувати, що концепція "загального управління якістю" стає провідним інструментом менеджменту фірм. Ця концепція постійно збагачується досвідом провідних підприємств - лауреатів щорічних національних, міжнародних та європейських премій за якістю. Фірма, яка не використовує такий досвід, не може розраховувати на успіх у бізнесі та суспільне визнання.

В Україні менеджмент якості необхідно вивчати з позицій не тільки підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, але й освоєння єдиних вимог і підходів в умовах становлення глобальних міжнародних ринків і усунення торговельних бар'єрів.

Методи управління якістю універсальні і не залежать від галузі діяльності організації. Так, систему якості мають

такі різні організації, як Федеративна агентство з управління майном США, Центральний секретаріат Міжнародної організації зі стандартизації, інформаційна комп'ютерна система поліції Нової Зеландії, королівський госпіталь в Австралії, Центральний британський будинок для людей похилого віку, Новокраматорський машинобудівний завод, Миколаївське НВО "Зоря", Київське АТ " Оболонь ", Київське бюро перекладів" Лінго ".

На початку 1999 р. більше 700 тис. фірм у світі мали сертифікати на внутрішньо фірмові системи якості. Наявність такого сертифікату стало невід'ємною умовою існування підприємств на цивілізованому ринку. З кожним роком збільшується кількість підприємств, які подають заявки на престижне участь у конкурсах з якості. Необхідно відзначити, що частіше всього підприємства подають документи на премії за якістю після побудови і сертифікації системи якості відповідно до вимог стандартів ISO

серії 9000.

Докладну інформацію з питань, пов'язаних з управлінням якістю, включаючи питання впровадження концепції TQM, можна отримати за адресою: м. Київ-152, а / с 65 "Незалежний аналітичний центр".