Основи управління якістю (2002)

1.2. Нові методи менеджменту якості

Найбільш поширені такі нові методи менеджменту якості:

"безперервне поліпшення" (метод Кайзен);

"точно в строк" (метод Канбан);

"загальне управління продуктивністю".

Базові положення і найбільш істотні елементи цих методів досить схожі з класичними методами. У нових і класичних методах спільним є:

• першорядної ролі та відповідальності керівництва;

пряма орієнтація на замовника;

орієнтація на безпомилкове виробництво;

керування процесами;

механізми мотивації, підготовки співробітників.

Нові методи менеджменту якості мають багато спільного в структурі та методології. Це дозволяє розглядати їх не як деякі окремі частини, а як варіанти загального управлінського підходу. Багато з них є частиною методології "загального управління якістю".

Однак є принципові відмінності між новими й класичними методами управління якістю. Перше полягає в тому, що управління якістю сьогодні передбачає комплексне застосування існуючих технічних, організаційних, управлінських та інших спеціальних методів, у той час як традиційно застосовувався послідовний набір спеціальних методів.

Друга відмінність полягає в тому, що старі методи побудовані в основному за принципом організації цього на підставі аналізу минулого, а в нових підходах зроблений акцент на організації цього на основі уявлень про ідеальний майбутньому.

Воно характеризується розходженням між методом "точно в строк" і традиційними формами управління. Метод "точно в строк" застосовується в різних сферах, але найбільш наочним прикладом є велике конвеєрне виробництво. Розглянемо метод управління "точно в строк" на прикладі виробництва компанії "Тоуо1а".

Метод "точно в строк" (JIT - Jast In Time, або Канбан)

Мета виробничої системи, побудованої за методом "точно в строк", - гнучка перебудова виробництва при зміні попиту. Метод "точно в строк" являє собою інформаційну систему, що забезпечує оперативне регулювання кількості виробленої продукції на кожній стадії виробництва. На рис. 24 представлена схема традиційної організації виробництва, а на рис. 25 - схема організації виробництва за методом "точно в строк". Традиційна система планування функціонує за принципом "виштовхування" заздалегідь певної партії деталей або вузлів на наступні

операції, не враховуючи, чи потрібні вони там фактично в такій кількості і в даний час. Система "точно в строк" побудована на прямо протилежному принципі. Ритм роботи, обсяг і номенклатуру що знаходяться у виробництві деталей і вузлів визначає не заготівельне ланка (перша ланка виробничого ланцюжка), а лінії загальної збірки (остання ланка виробничого ланцюжка). "Вхід" і "вихід" в системі як би міняються місцями. Якщо в традиційній схемі на "виході" виходить тільки те, що увійшло на "вході", то в Канбане "входить" у виробництво тільки те, що потрібно на "виході". З ліній загальної збірки по всьому технологічному ланцюгу надходять вимоги на "вхід".

На практиці це означає, що продукція виготовляється якраз до моменту реалізації: готові автомобілі - до моменту продажу, комплектуючі деталі та вузли - до моменту складання готового виробу, окремі деталі - до моменту збирання вузлів, матеріали - до моменту виготовлення деталей.

Якщо система "точно в строк" діє в усій фірмі, то стають непотрібними запаси матеріалів. Вони можуть бути повністю ліквідовані, що призведе до ліквідації складських запасів і складських приміщень. З економічної точки зору запаси матеріалів грають роль носіїв витрат, "заморожених грошей". Витрати на утримання виробничих запасів зменшуються, а отже, зменшуються обсяги витрат на виробництво. В результаті підвищується оборотність капіталу.

Принципи побудови системи за методом "точно в строк"

Працюючи за методом "точно в строк", на відміну від традиційного підходу, виробник не має завершеного плану і графіка. Він жорстко пов'язаний не з загальним планом, а з конкретним замовленням цеху-споживача і оптимізує свою роботу не взагалі, а в межах цього замовлення. Конкретний графік роботи на декаду і місяць відсутня. Кожен попередній по технологічному ланцюжку виконавець може знати, що він буде робити тільки тоді, коли продукція надійшла на подальшу обробку. Конкретний графік послідовності роботи одержують тільки лінії остаточного складання, які "розкручують клубок інформації" у зворотний бік.

Інакше кажучи, графіки виробництва не переглядаються, а формуються рухом карток "точно в строк". Таке формування графіка виробництва пов'язане з тим, що до зняття карти відбору продукції графіка виготовлення фактично не було. Виробництво постійно знаходиться в стані "налаштування", здійснюється його системна юстирування під зміну ринкової кон'юнктури. На підприємстві не відчуваються зміни плану, тому що план виробництва формується на кожен день.

Ефективність системи за методом "точно в строк"

Середній виробничий цикл випуску однієї партії конкретної моделі легкового автомобіля на фірмі "Тоуоіа" складає 2 дні, що в 5 разів менше, ніж у США. Ця система дозволяє різко знизити собівартість за рахунок ліквідації зайвих запасів і робочої сили.