Упраління підприємством (процесний аспект) (1998)

4. Рішення в процесі управління

4. Рішення в процесі управління