Упраління підприємством (процесний аспект) (1998)

Додаток 1

Службова інструкція керуючого філією фірми

Фірма «Роджерс Констракшен Инкорпорейтед» м. Іешвілл, штат Теннессі

Кваліфікаційна характеристика: базова освіта за фахом професійного менеджера з будівництва; практичний досвід роботи керуючих будівництвом не менше 5 років; знання економіки і фінансів будівельних фірм в обсязі піврічної спеціалізації; вільне володіння іноземною мовою.

Функції : здійснення політики фірми в зоні роботи філії, організаційно-технічна підготовка виробництва, пошук замовників, укладення та реалізація договорів підряду, участь у розробці перспективних планів розвитку фірми, оперативне управління персоналом апарату фірми і будов.

Склад підлеглих: 1 заступник керуючого, 2 інженера-будівельника, 1 інженер-технолог, 1 економіст-кошторисник, 1 бухгалтер, 5 керуючих будівництвами, 1 товарознавець, 2 клерка, 1 референт-юрист.

Пряме підпорядкування: генеральному директору фірми.

Суміщає посаду: член Ради директорів.

Обсяг відповідальності і обов'язків:

ФункцииМасштаб функцииКруг обязанностей
I. По основной должности управляющего
1. Планирование деятельности филиалаФилиалУчастие в торгах, организуемых заказчиками; индивидуальный поиск и переговоры с заказчиками, подготовка и заключение контрактов с заказчиками и субподрядчиками; руководство календарным и финансовым планированием
2. Организаци-онно-техничес-кая подготовка производстваСтроительные

объекты
Определение потребности в материальных, трудовых и машинных ресурсах; утверждение объектных графиков производства работ; подготовка строительных площадок; меры

по охране окружающей среды в период строительства


ФункцииМасштаб функцииКруг обязанностей
3. Оперативное

управление

производством
Строительные

объекты
Прием и анализ информации от управляющих стройками о ходе строительства; организация еженедельных рабочих совещаний всех участников строительства; оперативное устранение внешних помех
4. Контроль за ходом строительстваСтроительные

объекты
Организация системы контроля стоимости, времени и качества; принятие решений по ликвидации отклонений, контроль выполнения требований по охране труда
5. Административное управление аппаратомВесь

персонал филиала
Прием на работу; организация рабочих мест и системы внутреннего управления; разработка служебных инструкций; оценка работы, аттестация и повышение квалификации всего персонала
6. Контроль за ходом строительстваФилиалТекущая информация руководства фирму о ходе реализации договоров подряда и финансовых результатах работы филиала; представление фирме установленной отчетности
II. По совмещаемой должности
7. Участие в управлении фирмойФирма и свой филиалУчастие в работе Совета директоров; представление интересов филиала в фирме; участие в стратегическом планировании развития фирмы и своего филиала


Загальні обов'язки та оцінка роботи:

1. Підтримання ділових людських відносин, духу співпраці і особистої відповідальності за ефективність роботи філії і досягнення загальних цілей фірми.

2. Поліпшення умов праці персоналу, підвищення змістовності та продуктивності.

3. Створення здорового мікроклімату, безконфліктність (але не безпринципність) взаємин з підлеглими, з керівництвом фірми; взаємодія з профспілкою.

1. Суворе дотримання Статуту фірми і всього чинного законодавства країни і штату.

2. Генерування пропозицій щодо підвищення ефективності роботи фірми і своєї філії, вдосконалення системи управління та організаційної структури.

Критерій ефективності роботи: своєчасне і повне виконання букви і духу будівельних контрактів.

Показники ефективності роботи:

- Ступінь рентабельності роботи філії;

- Відсутність подорожчання робіт і збитків з вини керуючого;

- Відсутність претензій контрагентів, скарг, трудових конфліктів, штрафних санкцій.

Періодичність і форма оцінки: щорічно, шляхом атестації за підсумками фінансового року.

Система оплати праці: по основній посаді - за індивідуальним трудовим контрактом, за сумісництвом - у порядку, встановленому президентом фірми для членів Ради директорів.

Можливості службового росту: відповідно до особистого плану підвищення кваліфікації, погодженим при прийнятті на посаду, і під час виконання викладених в ньому вимог.