Ціноутворення (2003)

Висновки до розділу 1

Витрати виробництва — це виражені в грошовій формі витрати суспільної праці. Витрати виробництва існують завжди незалежно від суспільної форми виробництва.

З позицій суспільства витрачання виробництва дорівнюють повним витратам праці, тобто суспільно необхідним витратам.

З позицій підприємства витрачання включають частину суспільно необхідних витрат і тому менше витрат суспільства. Ці витрати називаються індивідуальними витратами підприємства.

В умовах товарної форми організації виробництва зведення індивідуальних витрат до суспільно необхідним відбувається в процесі конкурентної боротьби між окремими товаровиробниками. Це супроводиться розоренням підприємств, де ці витрати вище суспільно необхідних, і збагаченням підприємств, де витрати нижче суспільно необхідних. Якщо індивідуальні витрати збігаються з суспільно необхідними, підприємство лише відшкодовує свої витрати.

Витрати підприємства виступають у формі собівартості, яка відображає всі витрати підприємства на виробництво і збут продукції.

Витрати підприємства групуються по економічних елементах і розраховуються незалежно від того, де вони вироблені і яке їх призначення. Таке угрупування є кошторисом витрат на виробництво.

Угрупування витрат в калькуляційному розрізі враховує витрати відповідно до їх призначення і местому, де вони виробляються, по статтях калькуляційного аркуша.

Калькуляція собівартості розраховується на одиницю і весь випуск кожного виду продукції — на річний, квартальний і місячний періоди.

Витрат, що за об'ємом враховуються, розрізняють собівартість цехову, виробничу і повну.

За роллю і призначенням в процесі виробництва витрати підрозділяються на основні і накладні;

за способом віднесення на собівартість окремого вигляду продукції — на прямі і непрямі;

по мірі залежності від обсягу випуску продукції — на постійні і змінні.

Постійні витрати не залежать від зміни обсягу виробництва, а в собівартості одиниці продукції змінюються обернено пропорційно до зміни обсягу виробництва.

Загальна сума змінних витрат змінюється пропорційно зміні обсягу виробництва, а в собівартості одиниці продукції змінні витрати залишаються незмінними.