Ціноутворення (2003)

2.3. Розподіл і використання прибутку

Розподіл прибутку на підприємствах різних форм власності має загальні закономірності і специфічні особливості.

На підприємствах державної форми власності розподілюваний прибуток ділиться на три фонди: технічного розвитку виробництва, соціально-культурної сфери і заохочення.

Орендні підприємства з прибутку оподаткування в першу чергу сплачують орендну плату, а потім всі податки з врахуванням пільг. З суми розподілюваного прибутку окрім фондів, що утворюються на держпідприємствах, створюється фонд риски, що є фінансовим компенсатором можливих відхилень від нормального використання засобів.

На акціонерних підприємствах розподілюваний прибуток використовується також для виплати дивідендів по акціях (простим і привілейованим).

На мал. 3 показана схема розподілу прибутку на акціонерних підприємствах.

Сума прибутку є величиною в грошовому вимірі і залежить як від норми прибутку, так і від величини авансованого капіталу.