Ціноутворення (2003)

3. Принципи ціноутворення

Ціна є одній з найбільш складних економічних категорій. Для її правильного розуміння необхідно мати ясне уявлення про те, що лежить в її основі, які об'єктивні закони діють на процеси ціноутворення і руху цін.