Ціноутворення (2003)

4.4. Види цін в контрактах купівлі-продажу

Контракт — офіційний документ, що є договором постачання товарів, надання послуг і тому подібне Розрізняють контракти купівлі-продажу товарів в їх матеріально-речовій формі, послуг, а також результатів творчої діяльності.

Контракт купівлі-продажу товарів в їх матеріально-речовій формі включає експортні, імпортні, реекспортні і бартерні операції.

Контракт купівлі-продажу послуг містить операції по оренді; операції по наданню інженерно-консультаційних, виробничо-технічних і туристичних послуг, послуг з перевезення і вантаження-розвантаження товарів, по банківських і розрахункових операціях; транспортно-експедиційному обслуговуванню; страхуванню товарів і вантажів; рекламно-видавничій діяльності; організації і участі у виставках, ярмарках, аукціонах.

Контракт купівлі-продажу результатів творчій діяльності включає торгівлю ліцензіями і патентами, об'єктами авторського права і результатами науково-дослідної діяльності в різних галузях науки, техніка, виробництва і так далі

У контрактах обмовляються договірні умови, порядок їх виконання і відповідальність за виконання.

Контракти зазвичай складаються з декількох розділів, розташованих в певній логічній послідовності. Одним з таких розділів є ціна і загальна сума контракту.

Ціна, вказана в контракті, може бути твердою, з подальшою фіксацією і що ковзає.

Тверда ціна не змінюється за період з моменту підписання контракту до вступу товару до покупця.

Ціна з подальшою фіксацією вказується в контракті на певну календарну дату. Якщо товар поступає до покупця не пізніше за вказану дату, то проставлена в контракті ціна не міняється. Інакше до постачальника товару пред'являються певні санкції, які обов'язково мають бути обумовлені в контракті.

Ковзаюча ціна залежить від зміни економічного стану країни-експортера (продавця). На дату вступу товару до покупця в країні продавця можуть змінитися ціни на сировину, паливо, енергію, заробітна плата працівників. У країнах з ринковою орієнтацією обчислюються індекси цін в цілому або по окремих групах товарів, а також індекси заробітної плати. Ці індекси публікуються в міжнародній і національній статистиці, періодичних і економічних виданнях. За допомогою індексів цін коректується заздалегідь погоджена базисна ціна.

В цьому випадку сторони обумовлюють право коректування ціни по загальноприйнятій формулі ковзанняде Цс — ковзаюча ціна (ціна ковзання);

Цб — заздалегідь погоджена ціна (базисна);

а — незмінний компонент ціни в пайовому значенні (прибуток);

b,с— компоненти ціни, що змінюються, в дольовому значенні (витрати на сировину і матеріали, заробітна плата, амортизація), коректовані за допомогою індексів.

Ціни, зафіксовані в контракті, називають ще цінами фактичних операцій.

Ціни фактичних операцій відображають конкретні умови реали­зації товару і достовірну інформацію учасникам операції, оскільки є цінами реальних комерційних операцій. Систематичне накопичення даних про них дозволяє більш повно обгрунтовувати позиції при узгодженні цін між партнерами і складати показний конкурентний аркуш — вигляд інформації, узагальнювальної дані про ціни, техніко-економічні показники, якість і комерційні умови реалізації товару. Наявність конкурентного аркуша передбачає на практиці формування великомасштабного банку комп'ютерних даних про ціни зовнішньоторговельних контрактів.

В цілях впорядкування ціноутворення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємствами України, збільшення валютних вступів від експорту і зниження валютних витрат на закупівлю імпортних товарів, попередження демпінгу суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності використовують в своїх розрахунках індикативні ціни. Це ціни, що склалися на міжнародному ринку на відповідний товар до моменту здійснення експортної (імпортною) операції з врахуванням умов постачання і виконання розрахунків, визначених відповідно до законодавства України. Індикативні ціни розробляє Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України за результатами аналізу інформації, що отримується від митних, фінансових, статистичних державних органів, банківських і інших установ і організацій [8].

На товари, відносно яких введені індикативні ціни, фіксовані або граничні рівні контрактних цін не встановлюються.

Індикативні ціни передивляються один раз в місяць. Їх переліки підлягають публікації в газеті "Урядовій кур'єр" і можуть змінюватися Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України.

У практиці міжнародної торгівлі існує поняття товарного демпінгу — продажі значних за об'ємом партій товару за демпінговими цінами.

Демпінгова ціна — це ціна на товар, істотно нижча, ніж при звичайних комерційних операціях. Вона застосовується в цілях здобуття конкурентних переваг при експорті на той або інший ринок, витіснення з нього конкурента. У ряді випадків здійснюється продаж товару навіть за цінами, що не відшкодовують витрачання виробництва. Встановлення явно занижених цін на експортні товари як ефективний засіб боротьби за освоєння нового ринку і зміцнення або розширення присутності на частково освоєному ринку зустрічається досить часто.

Використання демпінгових цін обмежується антидемпінговим законодавством [5]. 52