Ціноутворення (2003)

4.8. Види цін, використовуваних в практиці обліку, аналізу і планування

Розглянуті види цін можуть бути використані при обліку, аналізі і плануванні вартісних показників господарської діяльності підприємств (фірм).

При розрахунку вартості товарної і реалізованої продукції в кожному даному році, суми прибутку, визначенні балансу доходів і витрат, складанні бізнес-планів і інших документів прогнозного характеру підприємства використовують ціни, що склалися в даний період часу. Їх називають поточними (що діють) цінами.

З різних причин в кожному подальшому році ціни змінюються в порівнянні з попередніми роками. Нерідко в практиці управління діяльністю підприємства виникає необхідність оцінити динаміку економічних показників. Використання для цих цілей поточних цін не дозволяє об'єктивно оцінити вплив чинників, залежних від виробництва, тобто чинників виробничого характеру. Тому для характеристики динаміки економічних показників використовують порівнянні (незмінні) ціни.

Як порівнянні приймають ціни певного (базового) періоду.