Ціноутворення (2003)

7. Методи встановлення цін в ринковій економіці

Як було сказано раніше, за допомогою ціни реалізуються основні результати діяльності підприємства. Виробництво повинне давати прибуток. Тому розрахунок, обгрунтування і встановлення ціни товару в кожній конкретній ринковій ситуації мають першочергове значення. У узагальненому вигляді міркування товаровиробників відносно рівня ціни на конкретний товар виглядають так:

Дуже низька цінаМожлива цінаДуже висока ціна
Здобуття прибутку неможливеСобівартістьЦіни конкурентівЦіни товарів-замінниківУнікальні достоїнства товаруФормування попиту неможливе


З врахуванням викладеного вибирається метод ціноутворення. У ринковій економіці на його вибір впливають різні чинники. До найбільш ваговитим можна віднести вигляд і характеристику товару (міра новизни, можливість заміни іншими товарами і ін.), ринкову кон'юнктуру, полягання підприємства (фірми) в галузі.

Розглянемо найбільш поширені методи встановлення цін.