Ціноутворення (2003)

7.5. Встановлення ціни в процесі закритих торгів

Цей метод можна розглядати як різновид методу "на рівні поточних цін". В цьому випадку має місце конкурентна боротьба товаровиробників за підряди в ході торгів, тобто за контракт на виконання виробничо-технічного проекту. У закритих торгах беруть участь дві-три крупні фірми, що мають великий авторитет на ринку. Мета кожного конкурента — виграти тендер. Тому цей метод ще називають методом тендерного ціноутворення. У подібних ситуаціях при призначенні ціни фірма відштовхується від ділових стосунків конкурентів, а не від співвідношення між цією ціною і показниками власних витрат або попиту. Вона має намір завоювати контракт, а для цього потрібно запитати ціну нижче, ніж в інших. Але ця ціна не може бути нижче за рівень собівартості, за винятком ситуації, коли необхідно завантажити виробничі потужності підприємства, а раніше накопичені засоби дозволяють деякий час працювати без прибутку.

Метою участі в конкурсі можуть бути формування портфеля замовлень для стабільного обсягу виробництва і продажу товарів; збільшення виробництва, продажу і прибутку; здобуття максимального прибутку; забезпечення виживаності підприємства і ін. Поставлена мета впливає на рівень ціни.

Якщо підприємство має намір брати участь в закритих торгах, йому необхідно виконати ряд послідовних дій:

визначити мету участі в торгах;

оцінити внутрішні можливості;

оцінити конкурентів;

розрахувати прибуток при різних рівнях ціни;

призначити ціну пропозиції на закритий конкурс.