Ціноутворення (2008)

5.3.4. Метод рентабельності інвестицій (доходу від вкладеногокапітал)

Даний метод використовується при ціноутворенні на нову продукцію, виробництво і реалізація якого вимагають вкладення капіталу, будучи єдиним методом, що враховує платність фінансових ресурсів. Якщо підприємство вкладає у виробництво позикові засоби, то мінімальну ціну, що забезпечує виплату відсотків за користування кредитом, розраховують по формулі (5.12):

Ц = Иполн +(Ск х К) : В

де Ск – річна ставка відсотка за користування позикою, виражена в коеф.;

К – сума кредиту, руб.;

В – планований обсяг виробництва, ед.

У тому випадку, коли підприємство освоює виробництво, вкладаючи власні засоби, ціну, що забезпечує планований розмір доходу з вкладеного капіталу, визначають по формулі (5.13):

Ц = И полн + ДхС/V

де Д – планований дохід з вкладених засобів, коеф.;

В – сума вкладених коштів, крб.

Відмінність між формулами полягає лише в тому, яка саме ціна визначається: у першому випадку (5.12) – це мінімальна ціна реалізації, в другому (5.13) – ціна, що забезпечує планований дохід з інвестицій.

У торгівельній діяльності цей метод може застосовуватися для визначення мінімальної ціни при використанні кредиту для закупівлі партії товарів. В цьому випадку ціну розраховують по формулі (5.14):

Ц = Цпр + (Ск хК/365) х Д/В

де Д– число днів, протягом яких буде повернений кредит;

В– об'єм партії в натуральних одиницях.

Здійснення розрахунків дає можливість підприємству роздрібної торгівлі зіставити мінімальну і роздрібну ціну з рівнем ринкових цін на аналогічні товари і виявити, чи матимуть попит виробу при такій ціні і чи є сенс набувати їх на таких умовах.

Крім того, використання цього методу дозволяє приймати обгрунтовані рішення про величину обсягів виробництва або партій товарів при відомих ринкових цінах, т. до. сума виплат за користування кредитом, що доводиться на одиницю виробу (товару), залежить від масштабів діяльності (див. детальніше на сайті: www.denisshevchuk.narod.ru).

В умовах інфляції складно використовувати цей метод із-за високого рівня процінтних ставок і їх невизначеності в часі, а також складності прогнозування рівня ринкових цін.