Маркетинг (2004)

6.1. Цінова політика, її цілі та етапи розроблення

ЦІНОВА ПОЛІТИКА - встановлення фірмою цін на товари і способи їх варіювання залежно від ситуації на ринку для оволодіння певною часткою ринку, забезпечення бажаного обсягу прибутку та виконання інших стратегічних завдань. Цінова політика розробляється з урахуванням:

цілей компанії;

зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на ціноутворення;

характеру попиту;

витрат виробництва, розподілу й реалізації товару;

відчутної та реальної цінності товару;

політики конкурентів.

Розроблення цінової політики включає:

встановлення початкової ціни на товар;

своєчасну зміну цін з метою приведення їх у відповідність з Ринковими умовами, що знаходяться в постійному русі, можливостями, стратегічними цілями і завданнями компанії.

Цілі цінової політики полягають у:

1) максимізації поточного прибутку;

2 ) збільшенні частки ринку;

3) завоюванні лідерства за якістю продукції;

4 ) забезпеченні життєздатності фірми у ринкових умовах.