Маркетинг (2004)

12.1. Система планування маркетингу

Планування діяльності підприємства дає можливість:

чітко сформулювати кінцеві цілі та завдання підприємства;

правильно розподілити наявні ресурси;

урахувати всі потреби цільових споживачів;

оцінити сильні та слабкі сторони підприємства;

ретельно розробити заходи для досягнення запланованого тощо. Маркетингове планування на підприємстві проходить такі стадії:

визначення маркетингових цілей як частини загальних стратегічних цілей (рис.31);розробка стратегії маркетингу (табл.9);розробка плану реалізації цієї стратегії.

Стратегічне планування - це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідальності між цілями підприємства, його потенційними можливостями та шансами у сфері маркетингу.

Поняття плану маркетингу є комплексним і складається із сукупності таких планів:

план виробництва;

план випуску конкретного товару;

план ринкової діяльності.