Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 2. СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Міжнародні економічні відносини виникають, функціонують та розвиваються на базі певного середовища. Це останнє по-різному впливає не тільки на рівень розвитку економічних відносин між країнами світової співдружності, а й на характер їх. З врахуванням сказаного, досить важливо знати суть, структуру та чинники зміни їх в минулому та сьогодні Щоб з'ясувати усі ці проблеми, вивчення даної теми доцільно здійснювати за таким планом:

Політико-правове, соціально-культурне та технологічне середовище МЕВ.

Економічне середовище МЄВ.

Світовий ринок та його структура.