Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

Міжнародний поділ праці як вищий рівень розвитку суспільного] територіального поділу праці між країнами призводить до концентрації? в тих чи інших країнах не тільки виробництва певної продукції, а й трудових ресурсів певної кваліфікації. За таких умов країни, що здійснюють стійкий обмін товарами, можуть обмінюватися трудовими ресурсами. В економічному плані міжнародний рух робочої сили принципово не відрізняється від руху товарів і послуг. Однак міграція робочої сили має свої особливості, вивченню яких і присвячується дана тема її вивчення доцільно здійснювати за таким планом:

Суть та основні види міжнародної міграції робочої сили.

Масштаби, напрямні наслідки міжнародної міграції робочої сили.

Державне регулювання міжнародних міграційних процесів.