Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 7. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

Дана тема торкається проблем міжнародної макроекономіки, яка в більшій мірі, ніж міжнародна мікроекономіка, відірвана від виробництва і торгівлі конкретними товарами та послугами.

Саме міжнародна валютно-фінансова система лежить в основі функціонування міжнародної макроекономіки, опосередковуючи зв'язки між окремими її суб'єктами. В цьому зв'язку вкрай важливо знати не тільки суть світової валютної системи, а й її вплив на реальні обсяги виробництва, зайнятість, інфляцію, стан платіжного балансу і обмінних курсів валют. Вивчення теми доцільно здійснювати за таким планом:

Суть і види валюти.

Еволюція світової валютної системи.

Валютні ринки, їх види і структура.

Типи і види міжнародних розрахунків.

Платіжний баланс та його структура.