Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 8. СУТЬ І ОСОБЛИВІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Міжнародний рух товарів, послуг і факторів їх виробництва об'єктивно вимагає більш надійних виробничо-збутових зв'язків між країнами і усунення численних заборон та обмежень на шляху міжнародної торгівлі, переміщення засобів виробництва, капіталу, робочої сили і валюти. Реалізувати ці об’єктивні потреби можна лише в рамках міждержавних інтеграційних об'єднань на основі багатосторонніх політичних угод. Для з'ясування суті, факторів, форм та перспектив розвитку міжнародної економічної інтеграції вивчення даної теми доцільно здійснювати за таким планом:

Суть і фактори міжнародної економічної інтеграції.

Форми міжнародної економічної інтеграції.

Проблеми і перспективи глобальної інтеграції.

Інструменти світової інтеграції.