Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 9. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Найважливішою ознакою сьогоднішніх міжнародних економічних відносин є інтенсивний розвиток інтеграційних процесів на всіх рівнях - на рівні фірм, регіонів і світу в цілому. Він проявляється у більш тісному співробітництві і взаємопроникненні окремих національних господарств, забезпеченні умов концентрації виробництва і переплетіння капіталів, проведенні узгодженої міждержавної економічної політики. При цьому глибина і масштаби інтеграційних процесів в різних регіонах світу різні. Для їх з'ясування вивчення даної теми доцільно здійснювати за таким планом:

Європейські інтеграційні процеси. Американська економічна інтеграція.

Економічна інтеграція в Азії та Африці.