Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 12. УМОВИ Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Втягненім економіки України у світові інтеграційні процеси сприяло виникненню нових форм відносин, однією з яких і є міжнародний бізнес. Щоб з'ясувати політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні передумови розвитку форм міжнародного бізнесу в Україні, його форми та проблеми, вивчення даної тем доцільно здійснювати за таким планом:

Передумови розвитку міжнародного бізнесу в Україні.

Форми та результативність міжнародного бізнесу в Україні.

Проблеми і перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні.