Бізнес-планування (2006)

7.4. формування кошторисів загальногосподарських витрат

Ця частина розділу є логічним завершенням опису схеми управління бізнесом. Побудова тих чи інших організаційних структур, доцільність якої розглядалася вище, використання визначених управлінських схем, технічне забезпечення управлінського процесу — все це потребує певних витрат, причому дуже істотних. Щоб оцінити їхню відповідність обсягам очікуваних прибутків, необхідно скласти кошторис сукупних загальногосподарських витрат.

На великих підприємствах із розгалуженою управлінською структурою звичайно складається кілька таких кошторисів. Зокрема кошторис витрат на управління, кошторис загальногосподарських витрат, кошторис витрат на утримання будівель і споруд тощо. На малих і середніх фірмах можна обмежитися одним кошторисом загальногосподарських витрат. У цьому випадку загальний кошторисний документ поділяється на основні розділи (табл. 7.4).

Крім того, витрати на управління доцільно поділяти на поточні й капітальні. Перші включаються до складу витрат на виробництво і реалізацію, а другі — являють собою вкладення у приріст активів фірми.

Найбільші витрати підлягають розшифруванню. Але в будь-якому випадку вони мають бути обґрунтовані в основній частині розділу.