Бізнес-планування (2006)

9.1. загальні вимоги до написання розділу

Як уже визначалося при розгляді порядку формування ділового плану, цей розділ слід упорядковувати вже після розробки основної, тобто змістової, частини бізнес-плану.

Упередженість інвесторів щодо планів, які розглядаються, стосується не тільки самої бізнес-ідеї, а й спроможності розробника плану реалізувати її. Бізнес-ідея важлива насамперед для виконавців плану, а інвестор частіше за все мало на ній розуміється, тому що не є фахівцем у конкретному бізнесі. Водночас він добре розуміє, що на шляху реалізації ідеї можуть виникати неабиякі труднощі, передбачити які в плані просто неможливо. Подолання їх можливе насамперед у тому разі, коли виконавець має певний досвід роботи на конкретному ринку. Про наявність саме цього досвіду і має свідчити розділ плану, що розглядається.

Досить поширеною помилкою при написанні бізнес-плану є ставлення до цього розділу, як до другорядного. У кращому разі його упорядкування доручається бухгалтеру, який переписує до нього цифри річних звітів з викладенням типового аналізу показників діяльності фірми. Разом з тим інвестор прагне отримати більш розгорнуту інформацію про фірму та її потенціал, який допоможе виконати певні дії, спрямовані на реалізацію ідеї.

Крім того, і сам підприємець багато втрачає від відсутності необхідної уваги до аналізу сучасного рівня бізнесу при розробці ділового плану. Розпочинаючи будь-яку нову справу, необхідно передусім оцінити нинішній стан бізнесу. Його об'єктивність дасть змогу розрахувати власні сили перед новим кроком у просуванні власного бізнесу, виявити раніше здійснені прорахун-ки і надати передбачуваному інвестору інформацію про ділову репутацію можливого партнера.

На останнє необхідно звернути особливу увагу. Справа в тому, що сумніви інвестора в доцільності вкладення власних коштів легше за все розвіяти, надаючи переконливі докази того, що персонал фірми має належний досвід у вирішенні підприємницьких завдань високого ступеня складності. Тому якщо подібні прецеденти мали місце, то необхідно обов'язково на них вказати.

Цей розділ вимагає тим більшої уваги, чим більша сума коштів необхідна для реалізації плану. Ніхто не довірить серйозні гроші новачкам, що не мають підприємницького минулого, яке заслуговує поваги. Тут навіть зміст плану не має великого значення через численні приклади того, як найкращі плани зазнали фіаско через бездарну реалізацію їх.

Тому, перш ніж "дивувати" читача динамікою успіхів у недалекому минулому, краще щоб це зробили партнери. Тобто після загальної характеристики (назва, адреса, сфера діяльності, термін роботи на ринку), дуже добре було б навести перелік відомих фірм, з якими доводилось співробітничати в різноманітних сферах. Ще краще навести в додатку їхні рекомендації.

Серйозне ставлення до цих рекомендацій пояснюється не тільки логікою викладення матеріалу, а й деякими психологічними особливостями. Справа в тому, що інвестор часто почуває себе людиною з грішми, від котрих його намагаються "звільнити" шляхом пропозиції проектів, які не мають маркетингової перспективи. Багатьох підприємців дратує ця недовіра. І зовсім марно, тому що прикладів втрат великих капіталів внаслідок невиправданого ризику можна навести безліч. Цю обережність інвесторів необхідно не тільки враховувати, а й по можливості розвіювати.

Як і в повсякденному житті, кращого засобу, ніж відвертість для зняття різноманітних упереджень не існує. Тому надання інвестору інформації, що легко перевіряється, аналогічне пропозиції: "Ми готові до серйозного співробітництва і були б безмірно щасливі, якби Ви приєдналися до цікавого проекту. Ми розуміємо, що Ваш ризик незрівнянно перевищує наші можливі втрати, тому пропонуємо переконатися в нашому професіоналізмі. Для цього Вам достатньо набрати телефонний номер ТОВ "X" або АТЗТ "Y" і переконатися, чи варто з нами мати справу".

Якщо ця умова буде виконана, то наступним кроком має стати наведення стислого аналізу функціонування фірми у базисному періоді. Крім загальноекономічних показників, що характеризують обсяг і структуру продажу, велике значення для створення враження про фірму має аналіз ринкової сталості.

Зміст цього аналізу залежить від сутності комерційної ідеї та деталей, які викладаються в основних розділах бізнес-плану. Тому він має складатися вже після формування маркетингового, виробничого та інших розділів, у яких міститься опис діла, яка пропонується для здійснення.

На цю обставину вже пропонувалося звернути увагу при викладенні порядку розробки бізнес-плану. Вона обґрунтовується в плані збереження логіки, а також доказів спроможності виконати план. Таким чином, основною ідеєю формування цього розділу є підготовка уявлення інвестора про фахову здатність підприємця виконувати складні завдання та наявність у нього певного досвіду роботи на конкретному ринку.