Бізнес-планування (2006)

10.3. технічний аналіз

Успішність реалізації проекту багато в чому залежить від якості його технічних та технологічних рішень і проведення відповідних інжинірингових заходів. Створення продукту проекту, технології його виробництва, а також будівельні та монтажні роботи можуть бути різноманітними, як за ціною, так і за якістю виконання. Вибір і оцінка технічних рішень становлять технічний аналіз проекту.

Технічний аналіз спрямований на вирішення таких питань:

вибір місця розташування підприємства і допоміжних виробництв;

масштаб і терміни здійснення проекту;

вибір технологічного процесу;

здійснення інжинірингових заходів;

графік реалізації проекту і схема підприємства;

оцінка інвестиційних та операційних витрат;

відповідність стандартам і нормам;

питання матеріально-технічного постачання;

склад технічної інфраструктури;

умови експлуатації устаткування.

Технічний аналіз хоч і не є об'єктом економічних досліджень, проте від правильного вибору технічних рішень проекту багато в чому залежать як вартісні параметри здійснення проекту, так і розмір грошових потоків від його використання.

Основним завданням економіста є правильно оцінити цінність і ефективність технічних рішень проекту.