Бізнес-планування (2006)

10.4. інституціональний аналіз

Інституціональний аналіз інвестиційних проектів має на меті оцінку організаційного, правового, політичного й адміністративного оточення, у рамках якого передбачається здійснити проект.

Інституціональний аналіз покликаний дати відповіді на питання організаційного характеру і розробити рекомендації щодо:

розробки або використання тих чи інших методів і засобів менеджменту, у тому числі моніторингу й оцінки проекту;

розробки організаційної структури проекту та можливі зміни в ній;

планування, у тому числі планування розміщення інвестицій;

комплектування і навчання персоналу;

організації фінансової діяльності, у тому числі управління фінансами, розробка кошторисів, бухгалтерського обліку і ревізії;

організації матеріально-технічного забезпечення проектів;

розробки систем експлуатації і технічного обслуговування проекту та його продукту (результату, послуги);

міжорганізаційної координації та кооперації.

Ці завдання ставляться не тільки перед організаціями, що здійснюють реалізацію й експлуатацію проекту, а й перед урядовими і галузевими структурами, що впливають на успіх проекту — перед міністерствами, банками, дослідницькими організаціями тощо. Особливе значення цей аспект аналізу має при створенні проектів, якими зацікавлені органи державного та регіонального управління, місцевого самоврядування.

Основним завданням н-іституціонального аналізу є оцінювання організаційно-правових питань взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовищ інвестиційного проекту. При цьому треба виявити аспекти, які можуть зашкодити процесу реалізації проекту, і внести до плану дій певні заходи щодо запобігання таким ситуаціям.