Бізнес-планування (2006)

10.5. соціальний аналіз

Завданням соціального аналізу є визначення придатності запропонованих варіантів проекту з погляду інтересів "цільової" групи населення. Цей аналіз передбачає заходи щодо забезпечення відповідності результатів проекту інтересам тієї соціальної групи, на яку націлений проект. Крім того, при цьому виробляється така стратегія здійснення проекту, яка могла б користуватися підтримкою населення і водночас сприяла б досягненню цілей проекту шляхом стимулювання змін у суспільних уявленнях та поведінці.

Якщо не проводити соціального аналізу, то культурна орієнтація розробників буде більше спрямована на зміст проекту, ніж орієнтуватися на людей, для яких, власне, проект і призначений. Як свідчить практика, цей чинник є досить поширеною помилкою при створенні та реалізації багатьох регіональних проектів і таких, які мають соціальну спрямованість.

Таким чином, соціальний аналіз зосереджує увагу на чотирьох основних проблемах:

соціокультурні й демографічні характеристики населення, інтереси яких перехрещуються з результатами проекту;

його кількісні характеристики і соціальна структура, включаючи поділ за етнічними, племінними і класовими ознаками;

форми виробничої самоорганізації населення на території реалізації проекту, включаючи структуру родин (наявність робочої сили, форми землеволодіння, доступ до ресурсів і регулювання їх використання);

прийнятність проекту з погляду місцевої культури, зокрема спроможність проекту адаптуватися до існуючих соціальних норм і водночас приводити до потрібних змін у поведінці людей та їхньому сприйнятті власних потреб.

Зацікавленість у проекті місцевого населення має великий вплив на перспективи його практичного виконання. Якщо вдасться впровадити політику, спрямовану на безупинну участь найбільш активних соціальних груп у всіх стадіях проектного циклу, починаючи з розробки, його успішне здійснення буде більш ймовірним.

Недооцінка або ігнорування інтересів місцевого населення може призвести до невиправданих витрат або навіть неможливості реалізації проекту в певній місцевості при ворожому ставленні до нього населення. Отже, проект треба забезпечити необхідними політичними заходами, які б створювали атмосферу довіри та відкритості щодо кінцевих результатів, які передбачаються.