Бізнес-планування (2006)

10.6. екологічний аналіз

Екологічний аналіз — напрям дослідження проекту, пов'язаний з необхідністю визначення вартості заходів щодо мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище. У світовій практиці інвестиційного проектування утвердилося положення, відповідно до якого в рамках кожного інвестиційного проекту здійснюється оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС). При цьому основним завданням проектного аналітика є прийняття найменшого за витратами на ОВНС варіанта реалізації проекту.

Обов'язковість екологічного аналізу закріплена в законодавстві практично всіх розвинутих країн, а прийняття міжнародної конвенції об'єднало зусилля щодо запобігання локальним, регіональним і глобальним екологічним катастрофам. Проведення ОВНС коштує дорого — 0,5—5 % вартості всього проекту. Проводиться воно за замовленням інвестора і розглядається експертами самої компанії або банку, в якому беруть гроші на здійснення проекту. Всі параметри і процедури ОВНС чітко регламентовані, тому процедура оцінювання екологічної чистоти проекту не викликає труднощів.

Зрештою, з погляду замовника або інвестора проекту основним завданням екологічного аналізу є прийняття найменшого за витратами на ОВНС варіанта реалізації проекту, що відповідає встановленим екологічним нормам та вимогам.