Бізнес-планування (2006)

10.7. фінансовий і економічний аналіз

Фінансовий аналіз проекту є центральним моментом усієї процедури експертизи на фінальному етапі. Він має відповісти на питання про ефективність проекту для всіх його учасників. Тут зводяться воєдино аналітичні дані всіх інших напрямів розробки та дослідження проекту, розраховуються критерії фінансової ефективності, готується відповідна прогнозна бухгалтерська звітність, також взята до уваги при ухваленні рішення про інвестування.

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту — це сукупність аналітичних методів оцінювання його ефективності за весь період життєвого циклу проекту у взаємозв'язку з зовнішнім його оточенням. Структура проведення фінансового аналізу проекту, який впроваджується на базі існуючого підприємства, подана на рис. 10.1.У повністю нових проектах лівої частини наведеної схеми не може бути, оскільки вона необхідна насамперед для виявлення внутрішніх (власних) джерел фінансування проекту.

Як було зазначено раніше, будь-який проект породжує фінансові потоки. Будь-які дії, пов'язані з реалізацією проекту, можна оцінити у грошових одиницях. їхнє спрямування і прийнято називати грошовими потоками. У загальному вигляді проектні грошові потоки (рис. 10.2) прийнято поділяти на вхідні (назвемо їх С(<)) тобто витрати на здійснення проекту, і вихідні (назвемо їх Y^). Як ті, так і інші розподілені у часі переважно нерівномірно.При цьому проект можна вважати ефективним, коли прибутки від проекту перевищують витрати, тобто має виконуватися нерівність Вщ - С(<) > 0. У цій формулі аргумент t поєднує впливи ринкових чинників (зокрема інфляції, альтернативності, ризикованості), спрямування операційних грошових потоків протягом життєвого циклу проекту.

Як відомо з курсу "Фінансовий менеджмент", основний метод урахування ринкових чинників у довгостроковому періоді прийнято називати дисконтуванням (приведенням грошових потоків). Процес дисконтування технічно виражає динамічний процес зведення майбутньої вартості грошей до сучасного моменту часу. У ряді випадків замість прийому дисконтування використовують метод нарощення грошових потоків. Як правило, у проектному аналізі цей метод використовується при оцінюванні грошових потоків, одержуваних при реінвесту-ванні. Наочно обидва методи подано на рис. 10.3.Для створення повної картини необхідно доповнити розрахунки ефективності проекту відповідними бухгалтерськими документами, але не звітними за суттю, а прогнозними. При цьому, як правило, витратна частина проектних грошових потоків піддається в короткостроковому періоді більш точній оцінці, ніж прибуткова.

На підставі прогнозних документів можна розрахувати сукупність фінансових коефіцієнтів — показників, які широко використовуються у практиці аналітичних фінансових розрахунків для комплексної характеристики стану справ на підприємстві. Необхідність такого підходу до фінансового оцінювання ефективності проекту пояснюється також тим, що потенційні інвестори спираються у своїх висновках щодо участі у проекті на аналіз звичних для себе показників, що базуються на так званий привселюдній фінансовій звітності. Головна риса всіх цих розрахунків — їхня перспективність, націленість у майбутнє, прогнозний характер.