Бізнес-планування (2006)

12.2. порівняння проектів із різними обсягами грошових потоків

Менеджерам часто доводиться аналізувати і порівнювати взає-мовиключні проекти, що потребують різноманітних обсягів дисконтованого грошового відпливу (наприклад початкових інвестицій). Основною причиною можливих конфліктів при ранжуванні є те, що NPV вимірює абсолютне значення перевищення дисконтованого грошового припливу над дисконтованими грошовим відпливом. Якщо РІ вимірює відносну прибутковість дисконтованого грошового відпливу на грошову одиницю, то IRR — норму прибутковості початкових інвестицій або ставку дисконтування, що зрівнює дисконтовані грошові надходження і дисконтовані грошові відпливи (обидва останні критерії віддають перевагу невеличким інвестиціям).

Отже, критерій NPV віддає перевагу проекту X, тоді як IRR і РІ — проекту У. Перетинання Фішера знаходиться між 24 і 25%, що відповідає цій точці значення NPV — 45,454 дол. США.

Яким чином слід розв'язати цей конфлікт? Зрештою це залежить від умов, у яких фірма приймає рішення про інвестиції. Але частіше за все він має бути вирішений на користь проекту, кращого за NPV, тому що проект, який максимізує NPV, також максимізує добробут акціонерів, тобто ринкову ціну простих акцій.

Проте ймовірна й інша ситуація. Якщо є обмеження капіталу (тобто немає ринку капіталу), варто оцінювати прибутки на граничне (додаткове) капіталовкладення в більший проект. Якщо граничне капіталовкладення в більший проект оцінюється позитивно всіма трьома критеріями, то більший проект може бути прийнятий за умови, що це додаткове капіталовкладення не може бути розміщене в будь-який інший проект або проекти, що дають велику сукупну NPV.Таким чином, відповідно до всіх трьох критеріїв додаткове капіталовкладення в 400 000 дол. США у проект X виправдано додатковими прибутками, які він може створити. Проект X буде прийнятий, якщо в альтернативних проектах, куди можна вкласти додаткові 400 000 дол. США, не буде створена сукупна NPV, більша ніж 221 524 дол. США. Цю ж думку можна висловити інакше: якщо фінансові ресурси фірми обмежені 500 000 дол. США, то проект X має бути прийнятий в усіх випадках, крім випадку, коли якась інша можлива комбінація проектів створить NPV, більшу ніж 347 533 дол. США (NPV проекту X).