Бізнес-планування (2006)

16.3. вимоги до формування команди менеджера проекту

Команда менеджера проекту — одне з основних понять в управлінні проектами. Воно визначає групу фахівців, які безпосередньо працюють над впровадженням проекту під керівництвом менеджера проекту і є основним елементом його структури, тому що саме КМП забезпечує реалізацію ідеї, яка покладена в основу проекту.

Мабуть, не треба наводити докази того, що крім добре обґрунтованої бізнес-ідеї для загального успіху проекту необхідно дібрати кваліфіковану команду виконавців і створити їм необхідні умови (стимули). Як уже говорилось, процеси щодо створення команди слабко структуровані й не визначені. Тобто створення ефективної команди менеджера проекту багато в чому залежить від кваліфікації керівника проекту, а його конкретним діям у цьому напрямку більше підходить назва "мистецтво".

Але, незважаючи на невизначеність дій з формування КМП, можна вказати на деякі особливості й загальні вимоги до них. Нижче наводяться саме особливості дій з визначення складу КМП, зважаючи на те, що загальні принципи управління персоналом відомі вам з відповідного курсу.

Щодо кількісного складу КМП, то практикою визначена її оптимальна величина в 6—8 осіб. Залежно від специфіки, розміру та типу проекту до його виконання можуть бути залучені десятки й сотні виконавців, але це не означає, що всі вони повинні бути представлені в КМП. Члени команди виконують насамперед координуючі та контрольні функції. Для їх ефективного виконання якраз і потрібна невелика група, здатна швидко реагувати на всі події, пов'язані з ходом реалізації проекту.

Безумовно, в правильному формуванні КМП та забезпеченні її плідної роботи велика роль належить менеджеру проекту. Йому мають бути більше притаманні риси керівника, ніж вузького фахівця з визначеної проблеми. Тому в практиці управління проектами не доцільно призначати на цю посаду генератора ідеї, якщо в його особі не поєднані риси фахівця і сильного керівника. Але це буває дуже рідко.

Процес формування КМП входить як складова у загальний комплекс робіт з побудови організаційної структури проекту. В загальному плані його відображає схема, подана на рис. 16.6.Зважаючи на особливе значення суто управлінських навичок в організації виконання проекту, у країнах, де управління проектами вже давно є звичайною практикою й окремим напрямком загальної системи управління, спеціальність "менеджер проекту" стала окремим фаховим напрямом. Є спеціалізовані фірми, які поряд з наданням послуг в галузі управління проектами пропонують підготовленого менеджера проекту. Про престиж цієї спеціальності красномовно свідчить той факт, що в США менеджери проектів входять до першої трійки спеціальностей з найвищим рівнем оплати праці.

Якщо КМП береться за розстановку кадрів, вона має враховувати характеристики потенційно доступного персоналу. Ці міркування включають таке:

Попередній досвід — чи виконували окремі особи (претенденти у команду) до цього таку саму чи подібну роботу?

Особисті інтереси — чи зацікавлені претенденти працювати в рамках цього проекту?

Персональні характеристики — чи здатні претенденти працювати разом у команді?

Доступність — чи будуть доступними необхідні трудові ресурси у потрібний час?

При формуванні КМП необхідно враховувати, що ця структура ефективно працює в умовах демократичного стилю управління в умовах широкої автономії й обмеженості часу на прийняття управлінських рішень. Тому вона не потребує жорсткої внутрішньої організаційної структури. Зважаючи на це, в практиці управління стосовно команд, створених на певний час, використовується поняття лідерство. Воно краще, ніж управління персоналом, характеризує стосунки в команді.

Обмежений термін функціонування команди породжує проблему зацікавленості її членів у кінцевих результатах проекту. Особливо це стосується випадків, коли робота над проектом поєднується з виконанням прямих службових обов'язків. Виникає проблема основних і другорядних обов'язків. Для її вирішення треба заздалегідь передбачити майбутній зв'язок діяльності членів КМП з результатом проекту. Наприклад, якщо мова йде про створення нового продукту, то доцільною була б пропозиція очолити той чи інший напрямок майбутньої роботи, який би був пов'язаний саме з цим продуктом.