Бізнес-планування (2006)

16.4. статут проекту

В організаційному плані проект — це тимчасове підприємство, яке створюється для виконання робіт із впровадження конкретної бізнес-ідеї на термін, необхідний для цього впровадження. Логічним завершенням дій щодо створення КМП є розробка документа, в якому була б оформлена регламентація діяльності команди, якомога чіткіше визначено коло її обов'язків та компетентності.

Статут проекту повинен окреслити межі, у яких діють члени КМП. Необхідність його розробки зумовлена тим, що успішна реалізація проекту пов'язана з забезпеченням концентрації зусиль на досягненні конкретної мети. При цьому можуть виникати непорозуміння і конфлікти внаслідок перехрестя функцій, а також необхідності суміщення виконання проектних робіт та прямих службових обов'язків більшою частиною проектної команди. Навіть коли впроваджується невеликий проект у рамках однієї організації і розробка статуту не обов'язкова, доцільним є прийняття наказу чи розпорядження, якими були б закріплені права й обов'язки КМП.

Таким чином, головним завданням статуту проекту є наділення менеджера проекту повноваженнями, необхідними для застосування ресурсів (включаючи людські) в процесі досягнення визначеної мети.

Статут проекту повинен чітко визначити такі параметри:

формування загального завдання проекту;

склад проектних робіт;

пріоритет проекту відносно інших напрямків роботи організації;

міру і межі повноважень менеджера проекту;

опис відомих допущень і обмежень, включаючи очікуваний час завершення і ресурсні обмеження, які можуть безпосередньо впливати на проект.

У результаті менеджер проекту та його команда отримують документ, яким окреслюються їхні обов'язки на визначений термін. Це допомагає попередити майбутні конфлікти щодо розподілу робіт між командою та поточною діяльністю, а в результаті сприяє ефективному виконанню проекту.