Бізнес-планування (2006)

20.4. оцінка вартості по завершенні проекту

Оцінка вартості по завершенні проекту — це прогнозна величина обсягу витрат, яку слід очікувати при повному завершенні всіх проектних робіт. Для її розрахунку потрібні дані, визначені в табл. 20.1. Тобто: планові витрати на здійснення проектних робіт та проекту в цілому (ПВ);

фактичні витрати на здійснення проектних робіт та проекту в цілому {ФВ);

освоєний обсяг на здійснення проектних робіт та проекту в цілому (ОО).

Спочатку треба розрахувати значення індексів освоєння витрат та освоєння розкладу.

Індекс освоєння витрат (Iqb) розраховується як відношення освоєного обсягу до фактичних витрат:

Іов=00:ФВ. (20.2)

Індекс освоєння розкладу Цор) розраховується як відношення освоєного обсягу до планових витрат:

ІОР=00:ПВ. (20.3)

У нашому прикладі (табл. 20.1) ці показники відповідно дорівнюють 0,83 та 0,77.

Розрахунки оцінки вартості по завершенні здійснюються за двома варіантами. Перший дає оптимістичну оцінку вартості по завершенні (Опт), а другий — песимістичну (Пес):

Опт = (ЗБП-00) : ЮВ + ФВ, (20.4)

де ЗБП — загальний бюджет проекту.

Пес = (ЗБП - ОО): (ЮВ ■ ЮР) + ФВ. (20.5)

Якщо припустити, що загальний бюджет проекту дорівнює, наприклад, 70 000 грн, то оптимістична оцінка вартості по завершенні буде дорівнювати 83 348 та 101 400 грн. Тобто можливе перевищення бюджету після його завершення може становити від 13,3 до 31,4 тис. грн.

Розрахунки згідно з оптимістичною та песимістичною оцінками вартості по завершенні дають надто широкий інтервал можливого перевищення бюджету. їх можна конкретизувати, якщо визначити конкретні умови, в яких буде виконуватися та частина проекту, що залишилася.

З цією метою можна використовувати три варіанти розрахунків вартості по завершенні:

Якщо аналіз свідчить, що відхилення від бюджету мають помилки при плануванні, а майбутні відхилення будуть аналогічні минулим, то оцінка по завершенні розраховується аналогічно Опт, тобто згідно з формулою 20.4.

Якщо аналіз ходу виконання проекту дає змогу зробити висновок, що помилки при плануванні були суттєвими і для запобігання їм у майбутньому переглянуто кошторис майбутніх витрат (КМВ), то оцінка вартості по завершенні згідно з цим варіантом (ОВЗ) може бути розрахована як

ОВЗ = ФВ + КМВ. (20.6)

Якщо в нашому прикладі такий перероблений кошторис буде становити 63 000 грн, то вартість по завершенні відповідно — 90 300 грн.

З.У разі, якщо термін здійснення контролю збігається із завершенням етапів проекту, за якими невизначеність була відносно значною, а останні проектні роботи є здебільшого нормативними, то можна припустити, що припущені помилки більше не будуть повторюватися. За цих обставин оцінка вартості по завершенні буде дорівнювати:

ОВЗ = ФВ + ЗБП-00. (20.7)

Відповідно до даних табл. 20.1 оцінка вартості по завершенні за варіантом 3 становитиме 74 650 грн.

Отримання оцінок вартості по завершенні дає змогу більш обґрунтовано приймати управлінські рішення щодо подальших дій з управління вартістю проекту. Можливий їх перелік наведено у параграфі 20.2. Якщо для їх прийняття необхідний час або з'ясується, що відхилення мають об'єктивний характер, то ці оцінки надають інформацію про необхідність створювання необхідних резервів з тим, щоб не припустити затримки з виконанням проекту внаслідок нестачі бюджетних коштів.← prev content next →