Облік видів економічної діяльності

1.8. Практичні завдання з теорії бухгалтерського обліку

Приклад розв'язання завдання формування балансу. Одним з найважливіших результатів вивчення теорії бухгалтерського обліку повинно стати набуття практичного уміння сформувати баланс підприємства шляхом відображення господарських операцій на Т-рахунках.

Формування балансу підприємства на кінець звітного періоду здійснюється на основі балансу на початок періоду (табл. 1.4) і даних про здійснені господарські операції за звітний період (табл. 1.5).

Баланс на початок звітного періоду

Таблиця 1.4

Відкриваємо Т-рахунки, спочатку переносимо в них початкове сальдо по кожному рахунку з балансу, а потім обороти з журналу реєстрації господарських операцій та розраховуємо обороти за дебетом і кредитом кожного рахунку і сальдо на кінець періоду. Це сальдо переносимо в баланс як залишки по рахунках на кінець періоду (табл. 1.6).

Т-рахунки

Протягом квітня на підприємстві здійснено такі господарські операції:

1. Перераховано з поточного рахунку постачальникам — 2100 грн.

2. Відпущено матеріали на виробництво продукції на суму 8500 грн.

3. Надійшло на поточний рахунок від дебіторів — 1700 грн.

4. Одержано матеріали від постачальників — 1500 грн.

5. Одержано в касу з поточного рахунку грошові кошти — 3400 грн.

6. Видано з каси заробітну плату — 3400 грн.

7. Передано на склад готову продукцію на суму 400 грн.

8. Нараховано заробітну плату — 3000 грн.

На основі статей початкового балансу відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку, згідно з господарськими операціями відобразити на них рух активів та зобов'язань за місяць, визначити їх дебетові і кредитові обороти, а також кінцеві залишки.

Відобразити у балансі зміни згідно з господарськими операціями.

Завдання 2. Якою стане валюта балансу після виконання операцій:

— сплачено постачальникам з поточного рахунку — 400 грн.;

— оприбутковано на склад матеріали від постачальників — 680 грн.;

— одержано в касу з поточного рахунку — 250 грн.,

— якщо початкова валюта балансу становить — 10 000 грн.

Завдання 3. Визначити сальдо активного рахунку. На поточному рахунку підприємства 5 200 грн. Скільки коштів залишиться на поточному рахунку після виконання таких операцій:

— видано в касу — 1200 грн.;

— зараховано виручку від реалізації — 2600 грн.;

— сплачено постачальникам — 490 грн.

Завдання 4. Виправити помилки. Виплачено заробітну плату — 5089 грн.; бухгалтер зробив проведення: Д-тп 661 К-т 30 5080 грн.

Виправити методом сторно, допроведення, коректурним.