Облік видів економічної діяльності

2.1.3.1. Облік операцій на поточних рахунках в національній валюті

Для зберігання тимчасово вільних грошей та здійснення розрахункових операцій кожному підприємству відкривають у відділеннях банку поточні рахунки. Підприємство може відкривати кілька поточних рахунків у різних банках.

Для оформлення відкриття поточного рахунку в банк подають такі документи [7]:

1) заяву про відкриття рахунку встановленого зразка, підписану керівником і головним бухгалтером підприємства. Якщо у штаті немає посади головного бухгалтера або іншої посадової особи, що виконує обов'язки головного бухгалтера, заява підписується тільки керівником;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, завірену нотаріально або органом, що видав свідоцтво про державну реєстрацію. Бюджетні установи і організації замість свідоцтва про державну реєстрацію подають довідку про внесення до державного статистичного реєстру України;

3) копію рішення про створення, реорганізацію підприємства;

4) копію належним чином зареєстрованого Статуту (Положення), завірену нотаріально або реєструючим органом. Установа банку робить відмітку про відкриття рахунку на тому примірнику Статуту, на якому є відмітка податкових органів про реєстрацію підприємства у податкових органах;

5) копії свідоцтв про реєстрацію в податкових органах в Пенсійному фонді, в органах соціального страхування;

6) картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і право підпису розрахункових документів. До картки включають також відтиск печатки підприємства.

Право першого підпису належить керівникові підприємства, а також службовим особам, уповноваженим керівником. Право другого підпису належить головному бухгалтеру й уповноваженим ним особам. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, що мають право другого підпису.

При відкритті першого поточного рахунку новоствореним підприємством протягом першого місяця в картці може не бути відтиску печатки (до її виготовлення); державна реєстрація здійснюється також після відкриття тимчасового рахунку, на який вноситься не менше як 30 % статутного капіталу.

Документи на відкриття рахунку особисто подають особи, яким надано право підпису бухгалтерських документів, при цьому пред'являють паспорт (або документ, що його замінює), документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків та документ про підтвердження повноважень. Працівники банку в установленому порядку знімають копії відповідних документів.

Первинні документи:

при готівкових розрахунках:

— чек грошовий;

— об'ява на внесок готівки;

— супроводжувальна відомість (при передачі готівки через інкасатора або надсиланні поштою);

при безготівкових розрахунках:

— платіжне доручення;

— платіжна вимога-доручення;

— чек розрахунковий;

— заява на акредитив;

— вексель;

— платіжна вимога (при безакцептному списанні грошей);

Регістр аналітичного обліку — виписка банку.

Синтетичний облік ведеться на активному субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

Бухгалтерські проведення з обліку операцій на поточних рахунках в національній валюті подано в табл. 2.3.

Таблиця 2.3