Облік видів економічної діяльності

Нормативна база

1. Закон України "Про оплату праці" від 20.03.95 р. № 108.

2. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. № 504.

3. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", затверджений постановою Верховної Ради України від 26.06.97 р. № 400.

4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533.

5. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. № 1105.

6. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р. №2213.

7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.01 р. № 2240.

8. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. №889.

9. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91 р. № 875.

10.Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

11.Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266.

12.Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів

України від 13.09.2000 р. № 1423 в редакції постанови від 27.06.2003 р. № 985.

13.Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. № 1423.

14.Перелік видів заробітку (доходу), що підлягають обліку при відрахуванні аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.93 р. № 146.

15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про обчислення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності" від 27.04.98 р. №571.

16.Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.11.2004 р. № 5.

17.Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового кредиту по податку з доходів фізичних осіб, затверджена наказом ДПА України від 22.09.2003 р. № 442.

18.Наказ Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 09.10.95 р. № 253.

19.Наказ Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями із заробітної плати" від 22.05.96 р. № 144.

20.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Витрати працівникам", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601.