Облік видів економічної діяльності

2.2.1. Форми оплати праці та види заробітної плати

Заробітна плата — це винагорода працівнику за виконану роботу, обчислена, як правило, у грошовому вираженні.

Форми оплати праці в Україні:

— почасова — за якої розмір винагороди встановлюється виходячи із кількості відпрацьованого часу, відповідно до тарифних ставок чи посадових окладів;

— відрядна — за якої розмір заробітку залежить від кількості і якості виконаної роботи згідно з нормами виробітку та відрядними розцінками.

Системи оплати праці

При почасовій формі:

— проста почасова;

— почасово-преміальна.

При відрядній формі:

— проста відрядна;

— відрядно-преміальна;

— відрядно-прогресивна; — акордна; — бригадна.

Види заробітної плати [1, 16]

1. Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки).

2. Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає:

— надбавки і доплати:

• за високу кваліфікаційну майстерність;

• роботу у важких, шкідливих умовах;

• суміщення професій;

• класність (водіям);

• знання іноземної мови, науковий ступінь тощо.

— премії та винагороди, які мають систематичний характер, в тому числі за вислугу років;

— оплату за працю у вихідні та святкові дні, в понадурочний час;

— оплату щорічних, додаткових і навчальних відпусток;

— вартість безплатно наданих окремим категоріям працівників комунальних та інших послуг, безплатний проїзд працівникам транспорту;

— суму індексації заробітної плати та компенсації за порушення термінів її виплати;

— оплату за час виконання державних або громадських обов'язків та ін.

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

— винагороди і заохочення, які мають одноразовий характер, в тому числі за підсумками роботи за рік;

— премії за сприяння винахідництву і раціоналізації, за створення, освоєння і впровадження нової техніки тощо;

— виплати соціального характеру, зокрема оплата харчування працівників, путівок та ін.;

—матеріальна допомога, яка має систематичний характер, тощо.

Зазначені три види заробітної плати становлять фонд оплати праці (ФОП).

4. Інші виплати, що не включаються до ФОП:

—внески підприємств на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

—суми вихідної допомоги;

—витрати на відрядження;

—оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності;

—допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини та ін.;

—матеріальна допомога разового характеру;

—вартість виданого спецодягу, спецвзуття, миючих засобів тощо;

— дивіденди, відсотки працівникам підприємства тощо.

Перші два види заробітної плати відносять на витрати підприємства — в дебет рахунків 23, 91,92,93,15, інші виплати відносять до інших операційних витрат — дебет субрахунку 949 або нараховують за рахунок різних джерел:

— оплата тимчасової непрацездатності після перших 5 днів — за рахунок коштів фонду соціального страхування, дебет субрахунку 652;

- дивіденди за рахунок чистого прибутку — дебет субрахунку 443;

— витрати на відрядження — дебет рахунків 23,91, 92, 93.