Облік видів економічної діяльності

2.2.2. Первинні документи та облікові регістри

Первинні документи з обліку оплати праці мають коди, що починаються з літери П (праця) [18,19].

При почасовій формі оплати праці первинним документом є табель обліку використання робочого часу (форми № П-12, П-13, П-14), а відрядної — наряд; рапорт про виробіток; подорожній лист; маршрутний лист.

Крім того, для нарахування заробітної плати використовуються такі документи:

— листки непрацездатності;

— накази на відпустки, премії;

— документи про пільги;

— виконавчі листи;

— заяви на перерахування грошей до банку тощо.

Регістри аналітичного обліку:

— розрахунково-платіжна відомість (П-49);

— розрахункова відомість (П-50, П-51);

— особовий рахунок (П-54, П-54А).

Регістри синтетичного обліку:

— повна журнально-ордерна форма — журнали-ордери 10, Ю/1;

— скорочена форма — журнали-ордери 5, 5А;

— спрощена форма — відомості 3-м, 5-м (або В-3, В-8).