Облік видів економічної діяльності

2.2.3. Облік нарахування заробітної плати

Для нарахування заробітної плати використовують рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці", який є пасивно-активним. Він має два субрахунки:

661 "Розрахунки за заробітною платою";

662 "Розрахунки з депонентами".

За дебетом субрахунку 661 відображають утримання із заробітної плати та виплату заробітної плати, за кредитом — нарахування заробітної плати.

Нараховану заробітну плату відносять на витрати підприємства, відповідно, заробітну плату робітників — в дебет рахунку 23, адміністративно-управлінського персоналу (АУП) — у дебет рахунку 92 і т. д.

Основна заробітна плата нараховується виходячи із кількості роботи і розцінок за неї.

Приклади

1) При почасовій формі оплати праці: оклад 500 грн., кількість робочих днів у місяці — 20, відпрацьовано — 15 днів.

Середньоденна заробітна плата: 500 грн. : 20 = 25 грн. Нараховано за відпрацьований час: 15 • 25 грн. = 375 грн.

2) При відрядній формі оплати праці: робітник виготовив 45 деталей вартістю 2 грн. за штуку і 100 деталей вартістю 3 грн.

Нараховано: 45 • 2 + 100 • 3 = 390 грн.

Премії звичайно встановлюються у відсотках до заробітної плати, що оформлюють наказом по підприємству.

Нараховано за місяць 400 грн., премія — 20 % .

Нарахована премія — 400 грн. • 20 : 100 = 80 грн.

Оплату тимчасової непрацездатності [11] розраховують так:

Середньоденний заробіток (за попередні 6 місяців) х х Кількість днів лікарняного х відсоток лікарняного.

Середньоденну заробітну плату за попередні 6 місяців визначають згідно з постановою Кабінету Міністрів України [11].

Кількість днів лікарняного визначають згідно з листком непрацездатності. Вона не повинна перевищувати:

— 4 місяців — для працюючої особи;

— 14 днів — по догляду за хворою дитиною (крім догляду за дитиною інвалідом тощо);

— З днів (в окремих випадках 7 днів) — по догляду за хворим членом родини.

Відсоток лікарняного визначають згідно із постановою Кабінету Міністрів України [15]: 100 % — при загальному трудовому стажі більше 8 років, при трудовому каліцтві, професійному захворюванні, ветеранам війни, особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи 1—4 категорій; багатодітнім батькам (3 і більше дітей), дружинам і чоловікам військовослужбовців нестрокової служби тощо; 80 % — при загальному трудовому стажі від 5 до 8 років; 60 % — при стажі менш 5 років.

Оплата перших 5 днів лікарняного здійснюється за рахунок коштів підприємства, а всіх наступних днів — за рахунок коштів Фонду соціального страхування [12].

Приклад розрахунку оплати тимчасової непрацездатності (лікарняних):

Нараховано за попередні 6 місяців 1920 грн., відпрацьовано днів за ці 6 місяців — 132.

Працівник хворіє в поточному місяці 10 днів, оплата лікарняного 100 %.

Середньоденна зарплата за 6 місяців: 1920 : 132 = 14,515 грн.

Оплата лікарняного: 14,515 • 10 = 145,15 грн.

УвагаХ Після розрахунку середньоденного заробітку не округлюйте його, а перемножуйте те значення, яке отримали на калькуляторі.

Оплату відпусток [2] визначають за формулою:

Заробітна плата за попередні 12 місяців : (365 - вихідні і святкові дні) х Кількість календарних днів відпустки.

Заробітну плату за попередні 12 місяців визначають згідно з постановою Кабінету Міністрів України [10]. Не включаються в розрахунок такі виплати: понадурочні, сумісництво, одноразові виплати, військовий збір тощо.

365 — це кількість календарних днів у році.

Вихідні дні — це Різдво, Великдень, Трійця; святкові дні — 1 січня, 8 березня, 1—2 травня, 9 травня, 28 червня, 24 серпня (всього 10 днів).

Тривалість відпустки визначається в календарних днях згідно із Законом [2] та відповідними підзаконними актами; для різних категорій працівників вона різна, але не менше ніж 24 календарних дні на рік і не більше ніж 59 днів основна і всі додаткові. Вихідні і святкові дні в тривалість відпустки не враховуються і не оплачуються. Наприклад, відпустка 28 днів з 1 червня; Трійця і День Конституції не враховуються, відпустка надається до 30 червня включно.

Наприклад, нараховано за попередні 12 місяців — 3500 грн., тривалість відпустки 17 днів (відпустка може надаватись частинами протягом року, основна частина при цьому не повинна бути менше ніж 7 днів). Сума відпускних становитиме:

3500 грн : (365 - 10) • 17 = 167,61 грн.

Перша відпустка може надаватися через 6 місяців після зарахування на роботу. При звільненні працівника враховується кількість днів відпустки, які він не використав або використав понад норму.

Суму нарахованих відпускних відносять на витрати підприємства або на зменшення забезпечення на оплату відпусток, якщо воно створювалося на підприємстві. Забезпечення може створюватися за вибором підприємства (з відображенням цього вибору в наказі про облікову політику) для рівномірного віднесення оплати відпусток на собівартість. Для цього визначають прогнозну суму відпускних на наступний рік і щомісячно Vi2 частину цієї суми списують на витрати з одночасним збільшенням суми забезпечення:

Д-т 23, 91, 92, 93 ... К-т 471.

Тоді в період масових відпусток нарахування відпускних здійснюється проведенням

Д-т 471 К-т 661.

Не робиться бухгалтерське проведення з нарахування відпускних за неповний місяць і утримання з цих відпускних.

Надбавки і доплати в розмірах, передбачених законодавством, включаються в собівартість.

Матеріальна допомога включається до інших операційних витрат {Д-т 949). Не оподатковується матеріальна допомога, видана за наказом вищестоящих організацій при аваріях, катастрофах, стихійних лихах.

Виплати за рахунок коштів соціального страхування на

підприємстві — це оплата лікарняних більше 5 днів, путівок, допомога по вагітності та пологах, на поховання та ін.

Виплати за рахунок місцевих бюджетів:

— допомога на дітей до 16 років (у випадку її надання);

— допомога на дітей-інвалідів;

— виплати одиноким матерям;

— доплати особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи;

— аліменти при ухиленні від сплати та при сплаті нижче від межі, гарантованої державою та ін.

На підприємстві сплачуються доплати особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Такі виплати підприємство отримує як цільове фінансування:

нараховано виплати за рахунок місцевих бюджетів: Д-т48 К-т ббі; отримано кошти з бюджету: Д-т 311 К-т 48.

Бухгалтерські проведення з нарахування заробітної плати подано у табл. 2.5.

Таблиця 2.5