Облік видів економічної діяльності

2.2.4. Облік утримань із заробітної плати

Державне регулювання доходів громадян здійснюється в основному встановленням мінімальної заробітної плати та утриманням із заробітної плати податку з доходів громадян та інших зборів.

Бухгалтерські проведення і ставки основних утримань із заробітної плати подано в табл. 2.6.

Таблиця 2.6Перші чотири утримання є обов'язковими. Профспілкові внески утримуються за заявою членів профспілки.

При нарахуванні авансу бухгалтерські проведення не роблять.

Аліменти утримуються із нарахованої заробітної плати без утриманих податків [14]. Ставки:

— 1 дитина — 25 % ;

— 2 дитини — 33 % ;

— З дитини і більше — 50 % .

Загальна сума утримань із заробітної плати не повинна перевищувати 50 % заробітної плати.

Податок з доходів фізичних осіб визначається згідно із Законом [8] з 2007 р. у розмірі 15 % від нарахованої заробітної плати за вирахуванням однієї мінімальної заробітної плати,

встановленої в поточний період (податкова соціальна пільга) якщо нарахована заробітна плата не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженої на 1,4 і закругленої до найближчих 10 грн. На перехідний період (2004—2007 pp.) ставка податку становить 13 % , а соціальна пільга, відповідно: в 2004 р. — 30 % мінімальної зарплати, в 2005 р. — 50 % , в 2006 р. — 80 % .

Певні категорії громадян мають право на отримання соціальної пільги більшого розміру, а саме: 150 % мінімальної зарплати — одинокі батьки, вдівці або вдови, багатодітні батьки і батьки дітей-інвалідів (на кожну дитину), особи, що постраждали від Чорнобильської катастрофи 1 і 2 категорій, інваліди І або II групи, учні, студенти, аспіранти, військовослужбовці строкової служби тощо (п. 6.1.2 Закону [8]).

Якщо працівник має дві пільги, застосовують більшу з них.

Прибутковий податок утримується із зарплати, яка залишається після утримання із неї внесків на пенсійне і обов'язкове державне соціальне страхування.

Не є об'єктом оподаткування податком з доходів [п. 4.3 Закону]:

— різні види допомоги, яка отримується із бюджетів, Пенсійного фонду і фондів соціального страхування;

— суми отриманих аліментів;

— пенсії;

— суми витрат на відрядження, крім неповернених своєчасно перевитрат;

— вартість безплатного харчування, отриманого робочого одягу тощо;

— вартість путівок на лікування і відпочинок;

— суми стипендій у розмірі не більше одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженого на 1,4, тощо.

Крім заробітної плати, підлягають оподаткуванню за різними ставками інші доходи — виграші (30 %), відсотки на депозит (5 %) та ін.

За підсумками звітного року платник податку має право на податковий кредит, суми якого відображені в податковій декларації і підтверджені документально, за такими витратами:

— благодійні внески до неприбуткових організацій (не більш 5 % доходу);

— оплата навчання в середніх професіональних та вищих навчальних закладах (свого або члена своєї родини першого ступеня родства) в розмірі не більше від прожиткового мінімуму, помноженого на 1,4;

— оплата вартості послуг з лікування;

— страхові внески на страхування життя та недержавне пенсійне страхування та ін.

Приклад розрахунку утримань із заробітної плати Нараховано зарплату 305 грн.:

Д-т 23, 92... К-т 661.

1. Утримано збір до Пенсійного фонду: 305 грн. x 2 : 100 = 6,1 грн.

Д-т 661 К-т 651.

2. Утримано внесок до Фонду обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття:

305 грн. • 0,5 : 100 = 1,53 грн. Д-т 661 К-т 653.

3. Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

305 грн. • 0,5 : 100 = 1,53 грн. Д-т 661 К-т 652.

4. Визначено суму, з якої утримується податок з доходу: 305 - 6,1 - 1,53 - 1,53 = 295,84 грн.

5. Утримано податок з доходу (умовно мінімальна зарплата 237 грн.):

(295,84 - 237 • 0,3) • 0,13 = 29,22 грн. Д-т 661 К-т 641.

6. Сума до видачі:

295,84 - 29,22 = 266,62 грн. Д-т 661 К-т 301.