Облік видів економічної діяльності

2.2.5. Порядок виплати заробітної плати

Гроші на виплату заробітної плати отримуються у банку за грошовим чеком; оприбуткування цих грошей у касу оформлюється прибутковим касовим ордером. Виплачується заробітна плата за платіжною або розрахунково-платіжною відомістю, яка підписується керівником підприємства і головним бухгалтером. Кожний працівник, отримавши заробітну плату, розписується у відомості.

Заробітна плата видається протягом трьох днів і в цей час можна не дотримуватися ліміту залишку готівки в касі. На ранок четвертого дня відомість закривається касиром і залишок невиплачених коштів здається в банк. Напроти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, робиться запис "депоновано". Відомість закривається двома сумами: "виплачено" і "депоновано".

По депонованій заробітній платі складається Відомість депонованої заробітної плати. Крім того, ведеться книга депонентів, щоб мати інформацію про кожного депонента і терміни отримання ним депонованої заробітної плати.

Термін позовної давності по депонованій заробітній платі, як і по всіх цивільних позовах в Україні, становить 3 роки (згідно із Цивільним кодексом України, стаття 257). Через три роки неотримана заробітна плата перераховується до бюджету до 10 числа наступного місяця, пеня — 0,3 % за кожний прострочений день.

Бухгалтерські проведення

Виплачено заробітну плату:

Д-т 661 К-т 301.

Депоновано заробітну плату:

Д-т 661 К-т 662.

Виплачено депоновану заробітну плату:

Д-т 662 К-т 301.

Бухгалтерські проведення з виплати заробітної плати з банківськими картками подано у табл. 2.7.

Таблиця 2.7