Облік видів економічної діяльності

2.2.6. Облік нарахувань на фонд оплати праці та розрахунків з органами соціального страхування

Згідно з чинним в Україні законодавством [закони 3—7] одночасно з нарахуванням заробітної плати на підприємстві робиться нарахування платежів до соціальних фондів:

— Пенсійного фонду — субрахунок 651;

— Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — субрахунок 652;

— Фонду соціального страхування на випадок безробіття — субрахунок 653;

— Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві — субрахунок 656 (або інший субрахунок).

Базою для розрахунку цих платежів є фонд оплати праці (ФОП). Крім того, деякі нормативні документи окремо визначають перелік виплат, на які не нараховуються платежі до соціальних фондів.

Одночасно з отриманням у банку грошей на виплату заробітної плати необхідно подати платіжні доручення на перерахування відповідним організаціям усіх утримань із заробітної плати і нарахувань на фонд оплати праці.

Ставки платежів до фондів:

1) Пенсійного — 32 % від ФОП (від зарплати інвалідів — 4 %);

2) соціального страхування — 2,9 % від ФОП (від зарплати інвалідів — 1 % , який перераховується до фонду інвалідів);

3) страхування на випадок безробіття — 1,9 % від ФОП (на зарплату інвалідів не нараховується);

4) страхування від нещасного випадку — ставки диференційовані [11], (додаток Д).

Увага!

1) Перерахуванню до фондів підлягають суми, нараховані на ФОП, і суми, утримані із заробітної плати кожного працівника підприємства, за відрахуванням сум, виплачених за рахунок коштів відповідних фондів.

2) Нарахування платежів до фондів на лікарняні не робиться.

3) Не робиться нарахування платежів і утримання до фондів із зарплати понад 7 середніх заробітних плат за попередній рік.

Первинні документи. Нарахування платежів до фондів оформлюється бухгалтерською довідкою, перерахування — платіжним дорученням.

Бухгалтерські проведення

Суми нарахованих платежів до фондів відносяться у дебет тих рахунків витрат, на які віднесено нараховану заробітну плату.

Наприклад, нараховано 10 000 грн. виробничому персоналу і 2000 грн. — адміністративному. Платежі до Пенсійного фонду становлять 3200 грн. і 640 грн. відповідно:

Д-т 23 Km 651 3200 грн. Д-т 92 Km 651 640 грн.

Розглянемо на прикладі нарахування та перерахування платежів до соціальних фондів.

На підприємстві нараховано заробітну плату 10 000 грн., лікарняні 200 грн., з них 120 грн. — оплата перших 5 днів непрацездатності.

Утримання до фондів становлять:

— Пенсійного — 180 грн. (1 % або 2 %);

— соціального страхування — 51 грн. (0,5 % від 10 200 грн.);

— страхування на випадок безробіття — 51 грн. (0,5 % від 10 200 грн.).

Нарахування до фондів:

— Пенсійного — 3200 грн. (32 % від 10 000 грн.);

— соціального страхування — 290 грн. (2,9 % від 10 000 грн.)-

— страхування на випадок безробіття —190 грн. (1,9 % від 10 000 грн.).

Належить перерахувати:

— до Пенсійного фонду — 3200 грн. + 180 грн. = 3380 грн.;

— на соціальне страхування — 290 грн. + 51 грн. - 80 грн. = = 261 грн. (80 грн. — це оплата тимчасової непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування: 200 грн. - 120 грн.).

— на страхування безробіття — 190 грн. + 51 грн. = 241 грн.

Бухгалтерські проведення з розглянутого прикладу подано у табл. 2.8.

Ще раз зверніть увагу на різницю між утриманнями із заробітної плати (Д-т 661) і нарахуваннями на ФОП (Д-т рахунків витрат 23, 91, 92 та ін.).

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" пасивно-активний, за кредитом відображається нарахування платежів до фондів (збільшення заборгованості підприємства), за дебетом

Таблиця 2.8До перерахування платежів сальдо становило 261 грн., це сума боргу підприємства. Після перерахування платежів залишків по рахунку немає, тобто немає заборгованості.

Є ще один платіж до бюджету, пов'язаний з оплатою праці. Згідно із Законом [9] на кожному підприємстві потрібно створити певну кількість робочих місць для інвалідів — 4 % від загальної кількості працюючих. За кожне нестворене місце (не зайняте інвалідом) підприємство перераховує в кінці року (до 15 березня наступного року) до Фонду України соціального захисту інвалідів суму, що дорівнює середньорічній заробітній платі одного працюючого на підприємстві.