Облік видів економічної діяльності

2.3.5. Облік розрахунків з постачальниками

Взаємовідносини з постачальниками оформлюються договором. В договорі вказуються умови постачання, вимоги до продукції, яка поставляється, терміни і розміри поставок, терміни оплати, штрафні санкції за невиконання умов договору тощо.

Первинні документи при розрахунках з постачальниками ті самі, що і при обліку надходження запасів — накладні, рахунки-фактури, платіжні вимоги-доручення, платіжні доручення та ін.

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного постачальника.

Регістри синтетичного обліку:

— повна форма журнал-ордер 6;

— скорочена відомість 3.3, журнал-ордер 3;

— спрощена; відомість 3-м, розділ І (або В-7).

Синтетичний облік ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", пасивному. За кредитом відображають збільшення заборгованості перед постачальниками, за дебетом — її погашення.

У разі попередньої оплати дебетується субрахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами", активний. Така методологія обліку дає змогу уникнути виникнення дебетового сальдо на рахунку 63. Розрахунки з вітчизняними постачальниками відображуються на субрахунку 631.

Якщо цінності від постачальника надійшли без товарно-супроводжувальних документів, має місце невідфактурована поставка. Ці запаси оприбутковуються, але спочатку треба перевірити, чи не є вони попередньо оплаченими.

Якщо поставка не відповідає умовам договору, отримувач може відмовитися від цих цінностей. У такому разі їх обліковують на позабалансовому рахунку 02 "АКТИВИ на відповідальному зберіганні" і зберігають до отримання вказівок від постачальника, куди відвантажити цінності.

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з постачальниками розглянемо на прикладі в табл. 2.16.

Згідно з договором меблева фабрика отримала від постачальника — деревообробного комбінату — дошки вартістю 3000 грн.,

Таблиця 2.16крім того, ПДВ — 600 грн. В табл. 2.16 наведено бухгалтерські записи з передоплати дощок та їх оприбуткування і з оприбуткування дощок, заборгованості перед транспортною організацією за перевезення дощок від постачальника в сумі 400 грн., крім того, ПДВ — 80 грн. та з оплати рахунків постачальника та транспортної організації.

Якщо при отриманні запасів від постачальника виявлено нестачу, складають акт про нестачу (або комерційний акт, якщо нестача на залізниці) і суму нестачі відносять на субрахунок 374 "Розрахунки за претензіями":

Д-т 374 К-т 631.

При отриманні запасів від постачальника не на склад, а відразу у виробництво, на документах постачальника роблять напис "Транзит" і відображують в бухгалтерському обліку записом:

Д-т23,15 К-т 631.

При розрахунках з підрядниками заборгованість за виконані роботи або етапи робіт відображають за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" або 23 "Виробництво":

Д-т 15, 23 К-т 631.