Облік видів економічної діяльності

2.4. Облік необоротних активів

Нормативна база

1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283.

2. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.97 р. № 723.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджено наказом Міністерства фінансів України під 27.04.2000 р. № 92 зі змінами і доповненнями.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 зі змінами і доповненнями.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 зі змінами і доповненнями.