Облік видів економічної діяльності

2.5. Облік витрат на виробництво

Нормативна база

1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283.

2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 із змінами та доповненнями.

3.Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 р. №47.