Облік видів економічної діяльності

2.5.2. Облік витрат на виробництво

Протягом місяця прямі витрати списуються в дебет рахунку 23: Д-т 23 К-т 661, 65, 20, 13, 22...

Загальновиробничі витрати відображаються за дебетом рахунку 0.?:

Д-т 91 К-т 661, 65, 20,13, 685...

Адміністративні та інші витрати відображаються за дебетом відповідних рахунків:

Д-т 92, 93, 94 К-т 661, 65,13, 22, 685, 372, 641...

У кінці звітного періоду загальновиробничі витрати списуються:

розподілені Д-т 23 К-т 91; нерозподілені Д-т 90 К-т 91.

Адміністративні та інші витрати списуються в дебет рахунку фінансових результатів (791):

Д-т 791 К-т 92, 93, 94.

З кредиту рахунку 23 готова продукція при передачі її на склад із виробництва списується в дебет рахунку 26 "Готова продукція":

Д-т 26 К-т 23.

Дебетове сальдо рахунку 23 відображається в розділі 2 активу балансу (рядок 120) як незавершене виробництво.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат на виробництво на подано у табл.2.22.

Таблиця 2.22

Регістри синтетичного обліку:

— повна форма — журнал-ордер 10;

— скорочена — журнали-ордери 5, 5а;

— спрощена — Відомість 5-м, розділ II (або В-3).

Бухгалтерські проведення з обліку витрат на виробництво з використанням рахунків класу 8 наведено у табл. 2.23.

Таблиця 2.23