Облік видів економічної діяльності

2.6. Облік реалізації продукції (робіт, послуг)

Нормативна база

1.Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283.

2.Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168.

3.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 із змінами та доповненнями.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 із змінами та доповненнями.