Облік видів економічної діяльності

3.7. Облік торгових патентів

Згідно із Законом [3] для здійснення деяких видів підприємницької діяльності необхідно придбати торговий патент, а самег — для торгівлі за готівкові кошти;

— надання побутових послуг;

— грального бізнесу;

— торгівлі готівковими валютними коштами.

Торговий патент видається державними податковими органами.

Не треба придбавати торговий патент згідно із п. 6 ст. З Закону [3] для торгівлі виключно такими товарами вітчизняного виробництва: хліб та хлібобулочні вироби, молоко і молочна продукція, борошно, сіль, цукор, олія, продукти дитячого харчування, яйця, риба, фрукти і ягоди, картопля і плодоовочева продукція та інші продукти.

Торговий патент на здійснення торгової діяльності оплачується до 15 числа місяця, що передує звітному місяцю. Вартість торгового патента становить:

60 — 320 грн. -— в Києві та обласних центрах; 30 — 160 грн. — в містах і районних центрах; до 80 грн. — в інших населених пунктах.

Вартість торгового патенту не відноситься до валових витрат підприємства, як інші податки і збори, а відшкодовується за рахунок податку на прибуток, який належить до сплати.

Бухгалтерські проведення з обліку торгового патенту з урахуванням Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що належать патентуванню, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 169 від 15.08.96 р. та діючої Інструкції до Плану рахунків бухгалтерського обліку подано в табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Якщо нарахований податок на прибуток менший від вартості торгового патенту, то залишок вартості торгового патенту відшкодовується в наступних звітних періодах.