Облік видів економічної діяльності

Розділ 4. ОБЛІК У БУДІВНИЦТВІ

Нормативна база

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205.

2. Положення про підрядні контракти у будівництві України, затверджене наказом науково-технічної ради Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 15.12.93 р. №9.

3. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені наказом Держбуду України від 07.05.2002 р. № 81.

4. Наказ Держкомстату та Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві" від 21.06.2002 р. № 237/5.

5. Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1 — 1-2000), затверджені наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174 зі змінами і доповненнями.