Облік видів економічної діяльності

Розділ 5. ОБЛІК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Нормативна база

1. Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 20.12.91р. №2009.

2 .Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001—2004 років" від 18.01.2001 р. № 2238.

3. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від17.12.98 р. № 320 зі змінами і доповненнями.

4. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.92 р. № 2114.

5. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" від 29.01.2001 р. № 62.

6. Наказ Міністерства аграрної політики України "Про організацію ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в системі Міністерства аграрної політики України", від 01.11.2000 р. № 216.

7. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001р. №189.

8. Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132.

9. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 07.04.2001 р. № 49. 10. Лист Міністерства аграрної політики України "Щодо нарахування і відображення у бухгалтерському обліку операцій з нарахування фіксованого сільськогосподарського податку" від 04.02.2002 р. № 37-27-12/1104.