Облік видів економічної діяльності

4.5. Особливості обліку будівельних матеріалів

Облік будівельних матеріалів здійснюється у підрядника на субрахунку 201, у замовника — на субрахунку 205, як облік інших запасів згідно з П(С)БО 9 "Запаси".

Специфічні первинні документи — лімітно-забірні картки форми М-28, М-28А, М-29.

Доставка будівельних матеріалів може здійснюватись кількома перевезеннями за день за однією накладною. В такому разі приймання кожної машини (піску, щебеня тощо) може здійснюватися шляхом розписки про приймання на зворотному боці накладної з прийманням всієї партії в кінці дня.

Класифікація будівельних матеріалів

1) За використанням:

— стінові (цегла, каміння, панелі, блоки);

— в'яжучі (вапно, цемент, синтетичні смоли); її — сантехнічні (труби, шланги);

— електротехнічні (кабель, провід, лампи, вимикачі);

— кровельні (шифер, черепиця, жерсть, руберойд);

— ізоляційні (папір, скловолокно).

2) За способом зберігання:

— відкритого зберігання (цегла, пісок, щебінь, гравій);

— закритого зберігання (сантехніка, електротехнічні матеріали);

— напівзакритого зберігання (лінолеум, толь).

Бухгалтерські проведення з обліку будівельних матеріалів, а також з нарахування зносу нетитульних споруд, сума якого включається до елемента затрат "Матеріальні витрати", подано в табл. 4.5.

Таблиця 4.5Особливості проведення інвентаризації будівельних матеріалів. Сипучі будівельні матеріали (щебінь, пісок, цемент), особливо відкритого зберігання, важко виміряти, бо вони зберігаються насипом на спеціальних майданчиках. Тому перед інвентаризацією матеріально відповідальні особи повинні надати їм певної геометричної форми (паралелепіпеда, конуса тощо). Кількість матеріалів визначається шляхом обмірювання і розрахунків: визначається математично об'єм відповідного паралелепіпеда, конуса або куба і вага однієї одиниці вимірюваних матеріалів зважуванням; отримані величини перемножуються. Присутність матеріально відповідальної особи при цьому обов'язкова.