Облік видів економічної діяльності

4.4. Облік доходів будівельних організацій та розрахунків із замовниками

Дохід будівельної організації при виконанні будівельних робіт включає [1]:

— ціну будівельного контракту;

— суму відхилень від ціни за будівельним контрактом;

— суму претензій, яку підрядник може вимагати від замовника;

— суму заохочувальних виплат на користь підрядника понад ціну контракту.

За договором підряду підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу на завдання замовника з його або своїх матеріалів. Замовник, у свою чергу, зобов'язується прийняти і сплатити виконану роботу.

Згідно з наказом [2] в підрядному (будівельному) контракті вказуються ціна, строки виконання робіт, умови розрахунків, порядок контролю за якістю робіт, матеріально-технічне забезпечення, порядок здавання та приймання робіт, гарантійні строки експлуатації об'єкта, страхування ризиків, розв'язання суперечностей тощо.

Оплата робіт замовником може здійснюватись за етапи робіт, за окремі комплекси та види робіт, окремі конструктивні елементи.

Можуть здійснюватись авансові платежі, оплата будівельних матеріалів. Ці платежі можуть становити до 95 % договірної ціни.

Здача будівельних об'єктів оформляється актом, підписання якого визначає момент передачі об'єкта у власність замовника.

В акті мають бути обумовлені всі претензії і строки їх задоволення.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат, доходів та розрахунків із замовниками в будівельній організації (табл. 4.4) розглянемо на прикладі 1, наведеному в табл. 4.2 (с. 201).

Додаткові умови: перед початком робіт отримано аванс від замовника — 6000 грн.; фактичні витрати на другому етапі становили — 5500 грн., на третьому — 3500 грн.

Таблиця 4.4